HSB Bostadsrättsförening Oljekrukan i Mjölby

Östergötlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Oljekrukan i Mjölby är ett av många bolag som finns i Mjölby. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Oljekrukan i Mjölby finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Oljekrukan i Mjölby som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1980-02-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Nya Tanneforsv. 90, 582 42, Linköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Oljekrukan i Mjölby så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 013-240200.

Mjölby arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Oljekrukan i Mjölby ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Oljekrukan i Mjölby. Det finns flera bolag i Östergötlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Oljekrukan i Mjölby är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bruhn, Lars Conny -Forsman, Kerstin Margareta -Karlsson, Jan Erik -Lundström, Sven Gerhard.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Oljekrukan i Mjölby och det är följande personer, Bruhn, Lars Conny som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsman, Kerstin Margareta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Jan Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundström, Sven Gerhard som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmén, Mats Tomas som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Klasson, Bernt Göte som är född 1944 och har titeln Suppleant.Pettersson, Ulf Axel som är född 1946 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Oljekrukan i Mjölby är 716402-5848.