HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby

Östergötlands län

Information

HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby är en verksamhet som finns i Mjölby. I HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby finns det lite olika personer som är förknippade och det är Helméus, Björn Daniel som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Holstensson, Björn Anders som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jan Torleif Herman som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Langborg, Per Göte som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Strängfors, Jon Erik som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Tinggren, Anna Ingeborg Helén som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotAndrén, Anders Helge Ingemar som är född 1960 och har titeln Suppleant, Hedström, Britt Marianne som är född 1951 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby på telefon 013-240200.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby är ett av många verksamheter som finns i Östergötlands län och Mjölby arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby innehar ej F-skattsedel och HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Helméus, Björn Daniel -Johansson, Jan Torleif Herman -Langborg, Per Göte -Tinggren, Anna Ingeborg Helén

HSB bostadsrättsförening Mantorp i Mjölby har 716425-9579 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.