HSB bostadsrättsförening Kungshöga i Mjölby

Östergötlands län

Information

I Östergötlands län så finns HSB bostadsrättsförening Kungshöga i Mjölby. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Mjölby här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB bostadsrättsförening Kungshöga i Mjölby tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Östergötlands län. Mjölby jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Östergötlands län gör att bolag trivs där.

HSB bostadsrättsförening Kungshöga i Mjölby är momsregistrerat sedan1997-01-01 och har organisationsnummer 723000-0437.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB bostadsrättsförening Kungshöga i Mjölby på följande adress Kungsv., 595 40, Mjölby.

HSB bostadsrättsförening Kungshöga i Mjölby är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB bostadsrättsförening Kungshöga i Mjölby så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , Pettersson, Sven Christer som är född 1945 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.