Riksbyggens Bostadsrättsförening Skänningehus nr 1

Östergötlands län

Information

723000-0783 är organisationsnummer för företaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Skänningehus nr 1. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Skänningehus nr 1 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Mjölby som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Skänningehus nr 1 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Skänningehus nr 1 har varit registrerat sedan 1963-03-08 och det finns flera företag i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Skänningehus nr 1 så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1998-01-01.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Skänningehus nr 1 är och det finns flera bolag i Mjölby som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Skänningehus nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Skänningehus nr 1 så kan ni göra det på telefon genom 0142-41588 eller genom brev på följande adress:
Lindbladsv. 9, 596 31, Skänninge

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Skänningehus nr 1 och det är Håkansson, Dan Richard som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bror Bertil Ebbe som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karin Birgitta Ingeborg som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Gösta Ragnar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Karl Erik Arne som är född 1941 och har titeln Suppleant, Arvidsson, Ann Inger Tordsdotter som är född 1951 och har titeln SuppleantFornell, Josefina Mariana som är född 1969 och har titeln Suppleant,