Mailman Handelsbolag

Östergötlands län

Information

Mailman Handelsbolag hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Mjölby som är den kommunen där Mailman Handelsbolag finns. I Mjölby så finns det många olika Handelsbolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Handelsbolag. Mailman Handelsbolag tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har ej F-skatt. Mailman Handelsbolag har funnits sedan och 2005-11-17 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Mailman Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till S:t Persg. 17, 595 51, Mjölby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Mjölby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Mailman Handelsbolag har idag 969692-7038 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av Anders Öster och Torgny Asp var för sig. är den som för stunden ansvarar för Mailman Handelsbolag

Bolagets syfte är att genom ägande av häst-hästar delta i tävlingsverksamhet med största möjliga sportsliga och ekonomiska utbyte för bolagsmännen.

I Mailman Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Pär Erik som är född 1955 och har titeln Bolagsman, Asp, Nils Agne Torgny som är född 1943 och har titeln Bolagsman, Mautner, Per Anders Urban som är född 1968 och har titeln Bolagsman, Svensson, Lars Eije Folke som är född 1948 och har titeln Bolagsman, Öster, Björn Anders som är född 1967 och har titeln Bolagsman, .