Bostadsbolaget i Mjölby AB

Östergötlands län

Information

556041-4749 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsbolaget i Mjölby AB. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsbolaget i Mjölby AB är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Mjölby som är den kommunen som Bostadsbolaget i Mjölby AB finns i.

Bostadsbolaget i Mjölby AB har varit registrerat sedan 1942-07-15 och det finns flera verksamheter i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsbolaget i Mjölby AB så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1990-01-01.

Bostadsbolaget i Mjölby AB är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Mjölby som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Bostadsbolaget i Mjölby AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Ahlesten, Bengt Nils Oscar -Oskarsson, Jörgen Olav i förening med en av -Hage, Sven Jonas -Hammarberg, Jan Ove Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Bostadsbolaget i Mjölby AB så kan ni göra det på telefon genom 0142-85450 eller genom brev på följande adress:
Burensköldsv. 6, 595 30, Mjölby

Bolaget som är ett bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Mjölby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsbolaget i Mjölby AB och det är Hage, Sven Jonas som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Hammarberg, Jan Ove som är född 1952 och har titeln Extern VD, Ahlesten, Bengt Nils Oscar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Anita Wilhelmina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Brynell Johansson, Karin Gunilla som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Oskarsson, Jörgen Olav som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotWestman, Karl-Gustaf som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Claes Fredrik som är född 1956 och har titeln Suppleant, Hagström, Birger Ebbe som är född 1946 och har titeln SuppleantHugo, Göran Helmer som är född 1938 och har titeln SuppleantKPMG AB som är född och har titeln RevisorGunnarsson, Stig Arne Robert som är född 1950 och har titeln HuvudansvarigrevisorEricson, Håkan Eric som är född 1940 och har titeln LekmannarevisorSchultz, Rune Bernhard Matteus som är född 1931 och har titeln LekmannarevisorBolin, Matts Villiam som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorssuppleantFritz, Folke Lennart som är född 1948 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant